آموزش ICDLمعلمان مازندراني آغاز شد

 طي مراسمي با حضور حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران ، طهماسبي مدير كل طرح و برنامه استانداري مازندران و جمعي از مسئولين دوره هاي آموزشي ICDL 5500 معلم دوره متوسطه مازندران آغاز شد در مراسم افتتاح اين دوره هاي آموزشي كه در نمايندگي مجتمع فني تهران در ساري برگزار شد آقاي مهندس ديني رئيس گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان آموزش و پرورش مازندران ضرورت بهره گيري از فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در امر آموزش را برشمرد و گفت فراهم آوردن محيط ياددهي – يادگيري مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات درجامعه و در نظام آموزش و پرورش و تسهيل تحول در نظام آموزش و پرورش براي وصول به هدفهاي آن و تحقق شعار سازمان يادگيرنده – دانش آموز پژوهنده از مهمترين اهداف براي برگزاري اين دوره آموزشي است وي افزود : آموزش ICDL سطح اول براي 4500 نفر ، در سال 82 ، تجهيز 450 مدرسه به حداقل 5 دستگاه كامپيوتر و يك دستگاه چاپگر و اسكنر و راه اندازي ISP پنج شهرستان / منطقه از جمله مهمترين فعاليتهاي آموزش و پرورش مازندران براي بهره گيري ازIT و ICT در امر آموزش بوده است وي با اشاره به آغاز اجراي پروژه آموزش سطح اول ، چهار مهارت از هفت مهارت براي 5500 نفر از معلمان دوره متوسطه در32 شهرستان / منطقه استان گفت اين دوره آموزشي تا پايان تيرماه ادامه خواهد داشت وي افزود پروژه اجراي شبكه محلي(LAN ) مدارس با حجم 225 مدرسه تا پايان شهريور ماه سال جاري به اتمام مي رسد .در اين مراسم حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران ابراز اميدواري نمود با توجه به گسترش فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات ، با برگزاري چنين دوره هاي آموزشي معلمان با قابليت ها و توانايي هاي فناوري نوين آشنا شده و در فرايند ياددهي – يادگيري بكار گيرند وي از همكاري استانداري مازندران و سازمان مديريت و برنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي آموزشي ICDL ويژه فرهنگيان تشكر و تقدير نمود

/ 0 نظر / 8 بازدید