ثبت نام موسسه آموزش از راه دور در مازندران آغاز شد

 5 موسسه در مازندران مجوز آموزش از راه دور گرفتند آموزش و پرورش مازندران به جمع مجريان آموزش از راه دور پيوست نبي ا... حق پرست مسئول موسسه آموزش از راه دور مازندران طي گفتگويي ، توسعه آموزش و پرورش وايجاد فرصت دوم آموزش براي همه بازماندگان از تحصيل و كيفيت و تنوع بخشي در آموزش را از اهداف موسسه آموزش از راه دور ذكر كرد و گفت : آموزش از راه دور با تلفيقي از روشهاي مكاتبه اي ، ديداري و شنيداري و رايانه اي با توجه به امكانات منطقه اي اجرا خواهد شد و در مجموع سه روش عمده تحصيلي ( آموزش كتاب محور ( نيمه حضوري ) آموزش ديداري ، شنيداري ( نيمه حضوري و غير حضوري ) آموزش مجازي شبكه اي ( غير حضوري ) ) مورد نظر مؤسسه مي باشد وي آموزش كتاب محور را نيمه حضوري، آموزش ديداري و شنيداري را نيمه حضوري و غير حضوري و آموزش مجازي شبكه اي را غير حضوري خواند و تصريح نمود : ثبت نام داوطلبان واجد شرايط از نيمه دوم مهر ماه سالجاري آغاز ، وكلاسها از 29/ 7/83 تشكيل مي شود و داوطلبان براي ثبت نام مي توانند به ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق محل سكونت خود مراجعه نمايند حق پرست تاكيد كرد :در سال تحصيلي جاري فقط از متقاضيان تحصيل در پايه اول راهنمايي و اول متوسطه در مراكز آموزش از راه دور شهرهاي جويبار ، ناحيه يك ساري ، بابل ، نور و تنكابن ثبت نام بعمل مي آيد و مؤسسين مي توانند در شهرهاي ديگر كلاسهاي آموزشي داير نمايند وي افزود : با توجه به نا محدود بودن ظرفيت، اين مراكز تعداد پانصد نفر را در پايه هاي اول راهنمايي وپانصد نفررادر اول متوسطه تحت پوشش قرار مي دهند وي در مورد شهريه مراكز آموزش از راه دور گفت :دانش آموزان در سنين تحصيل رسمي بطور رايگان تحصيل مي نمايند اما از متقاضيان بزرگسال خارج از سنين تحصيل هزينه هاي تحصيل در يافت مي شود وي وجود انعطاف در ارائه آموزش با توجه به شرايط فراگيران براي افزايش پوشش تحصيلي و ايجاد تنوع در روشهاي آموزش با كمك كتابهاي خود آموز و ساير مواد كمك آموزشي كه در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد و همچنين تغيير در ضوابط حضور فراگيران در واحدهاي آموزش را از مزايا و ضرورت هاي آموزش از راه دور اعلام كرد

/ 0 نظر / 19 بازدید