براي اولين بار در كشور باشگاه خبرنگاران مدارس مازندران راه اندازي مي شود

  اخبار ويژه دانش آموزي در خبر سيماي مركز مازندران    به منظور اطلاع رساني مطلوب از اخبار و فعاليت هاي دانش آموزي و توسعه فعاليت هاي خبري در حوزه ي مدارس از سوي واحد مركزي خبر صدا و سيماي مركز مازندران بخش خبري ويژه دانش آموزي راه اندازي شد اين بخش خبري روزهاي دوشنبه و چهارشنبه هر هفته پخش خواهد شد به منظور كيفيت بخشي به اخبار و گزارشها براي اولين بار در كشور باشگاه خبرنگاران مدارس با حضور دانش آموزان تشكيل خواهد شد و با همكاري روابط عمومي آموزش و پرورش و واحد مركزي خبر دوره هاي ويژه آموزشي براي دانش آموزان برگزار مي شود دانش آموزان و خبرنگاران جوان مي توانند اخبار و اطلاعات خود را به شماره 2262526 و 2269183 فاكس نمايند براي هماهنگي بيشتر شماره تلفن 2269934 نيز در اختيار دانش آموزان و خبرنگاران جوان مي باشد رمضانعلي شريفي مدير واحد مركزي خبر صدا و سيماي مركز مازندران ابراز اميدواري نمود تا با راه اندازي اين بخش خبري زمينه اطلاع رساني مناسب از فعاليتها و اخبار حوزه دانش آموزي فراهم گردد

/ 0 نظر / 9 بازدید