ازكارمندان نمونه آموزش و پرورش مازندران تجليل شد

  در مراسمي با حضور جمعي از مديران ، سرگروهها ، كارشناس مسئولان و كارشناسان آموزش و پرورش استان ، آموزش و پرورش استثنايي ، نهضت سواد آموزي استا ن و سازمان دانش آموزي از كارمندان نمونه آموزش و پرورش استان تجليل شد در اين مراسم حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش استان كارمند خوب و وظيفه شناس را نعمتي بزرگي براي دستگاه و مردم خواند و با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان سرافراز دولت معلمان شهيد رجايي و باهنر گفت : اين شهيدان بزرگوار بهترين و مناسبترين الگو براي همه كارمندان و كاركنان دولت هستند وي در ادامه موفقيتهاي آموزش و پرورش استان را در عرصه هاي مختلف برشمرد و گفت در سايه تلاش گسترده و پرثمر معلمان و مديران در اكثر پايه هاي تحصيلي شاهد رشد قبولي در استان بوديم و سازمان آموزش و پرورش استان با ر ديگر در جشنواره شهيد رجايي توانست رتبه برتر استان را كسب نمايد وي از همه كارمندان آموزش و پرورش استان خواست تا تكريم ارباب رجوع و پاسخگويي منطقي و شفاف به آنان را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند و فرصت ارزشمند خدمت به مردم فهيم و فرهنگدوست مازندران را قدر بدانند

 در ادامه اين مراسم كارمندان نمونه آموزش و پرورش مازندران در سال 83 بدين ترتيب معرفي و با اهدا لوح تقدير و هدايايي از آنان تقدير شد

 سيد علي عمادي رئيس گروه ارتقائ علمي سازمان آموزش و پرورش

 احمد مظفري كارشناس مسئول روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش

 حسين دادويه كارشناس اداره آموزش و پرورش سواد كوه

 حسين حبيبي كارشناس آموزش و پرورش شهرستان نور

علي صبح خيز كارمند آموزش و پرورش مياندرود

 محمد علي اكبري كارمند آموزش و پرورش چمستان

فريده يوسفي بازنشسته آموزش و پرورش سوادكوه

 همچنين در اين مراسم به 13 نفر از كارمندان نمونه سازمان آموزش و پرورش ، نهضت سوادآموزي ، سازمان دانش آموزي و آموزش و پرورش استثنايي لوح تقدير و هديه اهداء شد

/ 0 نظر / 16 بازدید