سه هزارو ‪ ۴۶۷‬فرزند شاهد وايثارگر درمدارس مازندران مشغول تحصيل هستند

 رييس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: سه هزار و ‪ ۴۶۷‬فرزند شاهد و ايثارگر در سال تحصيلي جاري در مدارس استان مشغول به تحصيل هستند. "محسن حاجي‌آقايي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ‪۱۸۴‬ فرزند شهيد ، يك هزار و ‪ ۲۳۱‬فرزند جانباز و دو هزار و ‪ ۵۲‬فرزند آزاده در زمان حاضر در ‪ ۵۰‬آموزشگاه شاهد مشغول به تحصيل هستند. وي اظهار داشت: ‪ ۱۴‬آموزشگاه شاهد مربوط به مقطع ابتدايي، ‪ ۱۸‬مدرسه راهنمايي و ‪ ۱۸‬آموزشگاه مقطع متوسطه مربوط به فرزندان شاهد در استان وجود دارد. حاجي آقايي از قبولي ‪ ۱۸۳‬نفر از فرزندان شهدا در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در سال ‪ ۸۴‬خبر داد و گفت: ‪ ۸۴/۷۲‬درصد از فرزندان شهدا در مازندران در سال جاري جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالي شدند. وي يادآورشد: صد درصد دانش آموزان پايه‌هاي ابتدايي طرح شاهد با ميانگين نمرات ‪ ۱۹/۲۴‬و ‪ ۹۴/۳‬درصد از دانش‌آموزان شاهد دوره راهنمايي با ميانگين نمرات ‪ ۱۶/۴۸‬در سال تحصيلي ‪ ۸۳ - ۸۴‬قبول شدند. رييس سازمان آموزش و پرورش مازندران يادآور شد: ‪ ۷۰/۷۱‬درصد دانش آموزان دوره متوسطه مدارس شاهد نيز در سال تحصيلي گذشته با ميانگين نمرات ‪۱۴/۵۸‬ قبول شدند.

/ 0 نظر / 8 بازدید