سايت اطلاع رساني پرسش مهر 5 در شبكه اينترنت قرار گرفت

 سايت اطلاع رساني پرسش مهر 5 در شبكه اينترنت قرار گرفت به منظور اطلاع رساني مناسب در زمينه فراخوان پرسش مهر 5 از سوي روابط عمومي آموزش وپرورش مازندران سايت اطلاع رساني پرسش مهر 5 به آدرس http://www.poyesh.orgدر شبكه اينترنت راه اندازي شد در اين سايت سخنان رياست محترم جمهوري در مورد پرسش مهر ، سئوالات پرسش مهر 5 ، كتب و نشريات مرتبط با فراخوان پرسش مهر 5 ، آخرين اخبار و گزارشهاي مربوط به پرسش مهر ، سايتهاي مرتبط با موضوعات پرسش مهر و زمانبندي و نحوه برگزاري مراحل مختلف فراخوان ارائه شده است كاربران از طريق اين سايت مي توانند به دهها سايت كاربردي و مورد نياز در زمينه سئوالات پرسش مهر دست يابند معرفي صدها كتب مرتبط در محورهاي از جمله اطلاعات ارائه شده در اين سايت است

/ 0 نظر / 13 بازدید