زنگ پژوهش در مدارس مازندران نواخته شد

  استاندار مازندران در مراسم ويژه زنگ پژوهش توسعه و پيشرف بدون تحقيق و پژوهش محقق نخواهد شد همه افراد جامعه بايد پژوهشگر باشند حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران : همه مدارس ما به پژوهشگاه و مراكز تحقيق تبديل شود همزمان با 21 آذر و اولين روز هفته پژوهش زنگ پژوهش در مدارس مازندران نواخته شد در مراسم ويژه زنگ پژوهش كه با حضور استاندار مازندران و جمعي از مسئولين در مركز پيش دانشگاهي امام صادق (ع) ساري برگزار شد حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران از تحقيق و پژوهش به عنوان زمينه ساز گسترش علم و دانش و تصميم گيري درست و منطقي و عاقلانه و آگاهانه ياد كرد و گفت : بدون تحقيق و پژوهش و تفحص نمي توان به جايي رسيد به همين دليل تحقيق و پژوهش مي بايست ار دوره ابتدايي آغاز شود و همه مدارس ما به پژوهشگاه و مراكز تحقيق تبديل شود وي افزد : انديشه و فكر كردن پايه و اساس تصميم گيري درست و منطقي است و معلمان ما سعي كنند تا دانش آموزاني محقق و پژوهشگر تحويل جامعه دهند در ادامه مهندس پنجه فولادگران استاندار مازندران طي سخناني توجه به تحقيق و پژوهش در آموزش و پرورش را بسيار مهم خواند وگفت : دانش آموزان پايه و اساس كشور و آينده سازان اين مملكت هستند و دنياي امروز دنياي علم و دانش و فن آوري و تحقيق و پژوهش است و دنياي امروز در سيطره كساني است كه در زمينه تحقيق و پژوهش فعاليتهاي گسترده دارند استاندار مازندران افزود : كشور ما درعلم و دانش و رسيدن به دانش نو سابقه ديرينه دارد و اميدوارم همه افراد ما بويژه دانش آموزان ما پژوهشگر باشند و بدانند كه بدون تحقيق و پژوهش بجايي نخواهيم رسيد رئيس شوراي آموزش و پرورش مازندران در ادامه اهميت نيروي انساني فكور و محقق را برشمرد و گفت : در دنياي امروز همه چيز بدست نيروي انساني اتفاق مي افتد و قدرت اصلي در دست نيروي انساني است و هر چه نيروي انساني فكورتر و داناتر باشد توانايي بيشتري را مي توان بدست آورد و توسعه را انسانهاي توسعه يافته بوجود مي آورند و اگر تدبير و فكر نباشد هيچ خيري در دنيا نيست وي از تاكيد رياست محترم جمهوري جهت تشكيل شورايي براي بررسي مسائل و مشكلات استانهاي شمالي كشور خبر داد و ابراز اميدواري نمود تا آحاد جامعه براي توسعه و پيشرفت استان مشاركت نمايند

/ 0 نظر / 10 بازدید