60 درصد دبيران متوسطه در زمينه IT آموزش ديدند

مهندس محرابي مدير كل تكنولوژي آموزشي وزارت آموزش وپرورش : تا پايان برنامه چهارم توسعه تمامي دبيرستانهاي كشور به شبكه ملي رشد و جهاني اينترنت متصل مي شوند مهندس محرابي مدير كل مهندس محرابيدفتر تكنولوژي آموزشي وزارت آموزش و پرورش كه در همايش آموزش و پرورش مازندران و برنامه چهارم توسعه و در باشگاه فرهنگيان مازندران سخن مي گفت با اعلام اين مطلب گفت : با توجه به انديشه ‏، خلاقيت و نوآوري دانش آموزان كار معلمان در برنامه چهارم توسعه سخت و دشوار خواهد شد و اگر معلمين ما در توليد محتوا و علم پا به پاي تحولات حركت نكنند از چرخه عقب خواهند ماند وي با اشاره به ضرورت تغيير نظام آموزشي بر اساس تحولات و نوآريهاي جديد گفت برنامه هاي درسي امروز پاسخگوي نيازها و ضروريات و الزامات زيستن در دنياي امروز نيست و برنامه درسي بايد مبتني بر IT توليد شود مهندس محرابي شرط تحقق ايجاد فرصت هاي آموزشي برابر را بهره گيري ا ز IT و فناوريهاي نوين دانست و گفت با بهره گيري ا ز IT يك محقق و معلم نخبه و يك انديشه كارآمد در اختيار همه خواهد بود وي در ادامه تعميق و بهبود آموزشهاي رياضي ، علوم و انگليسي را در برنامه چهارم توسعه از ضروريات خواند و گفت استراتژي ما در آموزش زبان انگليسي معلوم نيست و ناكارآمدي آموزش زبان انگليسي در آموزش و پرورش به اثبات رسيده است و با توجه به اينكه آموزش كامپيوتر و زبان انگليسي دو ركن اصلي در توليد محتوا و اطلاعات تلقي مي شوند مي بايست براي استفاده از اطلاعات و توليد آن ، مسئله آموزش انگليسي مورد توجه قرار گيرد وي ارتقاء توانايي و مهارت حرفه اي معلمان با تدوين استانداردهاي حرفه اي از جهت دانش ، رفتار و عملكرد را از اهداف برنامه چهارم توسعه اعلام كرد و گفت در طول برنامه توسعه سوم 60 درصد دبيران متوسطه در زمينه IT آموزش ديدند و در برنامه چهارم توسعه آموزش معلمان از كيفيت مناسب و استاندارد برخوردار خواهد بود وي فاصله بين دانش آموزان و معلمان را زياد دانست و گفت در توليد ، خريد و تامين نرم افزارها بايد به نرم افزارهاي ابزار معلم توجه كرد تا معلم نقش خود را در كلاس ايفاء كند چرا كه نرم افزارهاي خودآموز دانش آموز را از معلم جدا مي كند مدير كل دفتر تكنولوژي وزارت آموزش و پرورش با اشاره تجهيز 6500 دبيرستان كشور به حداقل 5 كامپيوتر در برنامه سوم توسعه گفت تا پايان برنامه چهارم توسعه ميزان سرانه دانش آموزان در زمينه استفاده از كامپيوتر از 1 به 60 سال جاري به 1 به 12 خواهد رسيد و شبكه ملي رشد كه در حال حاضر در 20 استان كشور فعال است تا پايان برنامه چهارم همه استانهاي كشور را در بر خواهد گرفت وي تاكيد كرد تا پايان امسال 5226 واحد آموزشي از طريق ديتا و ليزلاين به شبكه ملي رشد و شبكه جهاني اينترنت متصل مي شوند و تا پايان برنامه توسعه چهارم تمامي دبيرستانهاي متوسطه كشور كه حدود 18 هزار مركز خواهد شد به شبكه جهاني اينترنت و شبكه ملي رشد متصل مي شوند مهندس محرابي از تدوين طرح جامعه IT در آموزش و پرورش خبر داد و گفت نگاه معلم در حوزه IT بايد عوض شود و آموزش از راه دور نيز بايد مبتني بر آموزشهاي الكترونيكي باشد وي در پايان اظهار داشت وزارت آموزش و پرورش در حال تهيه تجهيزات و امكاناتي است كه تا پايان امسال بتواند يك ميليون و دويست هزار دانش آموز را تحت پوشش آموزش الكترونيكي قرار دهد و 40 هزار معلم را خدمات الكترونيكي دهد و 4 هزار دبيرستان را به اين سيستم متصل كند

/ 0 نظر / 17 بازدید