داستان نویسی به رشته های پرسش مهر فرهنگیان اضافه شد

عکس احمد مظفری کلیه فرهنگیان می توانند برای شرکت در فراخوان پرسش مهر 6 داستانهای خود را نیز ارائه نمایند احمد مظفری مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش با اعلام این مطلب گفت رشته داستان نویسی در فراخوان پرسش مهر 6 ویژه دانش آموزان بود که با درخواست جمع کثیری از فرهنگیان و با موافقت دبیرخانه پرسش مهر وزارت آموزش و پرورش فرهنگیان می توانند آثار داستانی خود را تا پانزدهم اسفند 84 به ادارات آموزش و پرورش تحویل دهند مظفری افزود در فراخوان پرسش مهر 6 کلیه آثار شرکت کنندگان در 10 گروه سنی و تحصیلی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت وی گروههای دهگانه را بدین ترتیب اعلام کرد : دوره تحصیلی راهنمایی ، اول و دوم متوسطه ، سوم متوسطه و پیش دانشگاهی ، دیپلم و فوق دیپلم فرهنگیان ، لیسانس فرهنگیان ، فوق لیسانس و بالاتر ، دانش آموزان استثنایی ، دانش آموزان عشایری ،مدارس خارج کشور و بخش آزاد وی تاکید کرد در بخش رشته های گروهی نشریه دیواری ، مقالات پژوهشی و نشریات غیر حرفه ای حداکثر 4 نفر می توانند طرح مشترک ارائه نمایند و در بخش گروه سرود تعداد اعضا گروه سرود حداکثر 18 نفر می باشد وی تصریح کرد آثار دانش آموزان و فرهنگیان آموزش و پرورش استثنایی پس از جمع آوری جداگانه به سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تحویل خواهد شد قابل ذکر است ریاست محترم جمهوری در مراسم آغاز سال تحصیلی با طرح چهار سؤال1- چرا عدالت زیباست ؟ رابطه عدالت با پیشرفت کشور چیست ؟ 2- رابطه عدالت با همدلی و همبستگی مردم چگونه است ؟ 3- موانع برقراری و گسترش عدالت چیست ؟ چه کسانی از برقراری عدالت نگرانند ؟ 4- مصادیق و زمینه ی عدالت در حوزه ی آموزش و پرورش کدام است ؟ برای برقراری عدالت درتعلیم و تربیت چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید ؟ از فرهنگیان ، دانش آموزان و دانشجویان خواست تا پاسخهای لازم را ارائه نمایند

/ 0 نظر / 19 بازدید